Kaarten bij Zaal de Eendracht

Maandag 11 september begint de jaarlijkse kaartcompetitie bij “Zaal de Eendracht” aan de Geldereschweg 84 in Meddo.

De volgende kaartavonden zijn in principe vastgesteld op de 2e maandag van de maand. Na zeven avonden wordt de eindstand opgemaakt en op een extra kaartavond in april 2024 zal de prijsuitreiking plaatsvinden.


Het spel dat wordt gespeeld is “twintigen”. Na afloop van iedere avond zijn er een aantal prijsjes voor de beste kaarters van de avond.
U kunt zich inschrijven vanaf 19.15 uur, de aanvang is om 19.30 uur.

Tegenwoordig wordt er minder vaak een kaartje gelegd dan vroeger, maar misschien kent u iemand die ooit wel eens het “twintigen” heeft gespeeld en een duwtje in de rug nodig heeft. Nieuwe kaarters zijn altijd welkom! Info: Geert ten Dolle (06-1976 2244) & Ria Colstee (06-5099 0705)

Herinrichting voorterrein Verenigingsgebouw de Eendracht

Maandag 26 september wordt er gestart met de herinrichting van het voorterrein bij de Eendracht.

Het bestuur kreeg regelmatig vragen of het niet mogelijk was om een voetpad te maken vanaf de entree naar het trottoir aan de Geldereschweg. Ook een invalidenparkeerplaats was een wens die eens in de zoveel tijd naar voren kwam.
In overleg met Wenninkhof werd er al in 2019 een plan gemaakt waarbij tevens de afwatering van het dak aan de voorzijde van de Eendracht vervangen zou worden. Ook de bestaande grindtegels voor de entree zullen worden vervangen.
Corona zorgde er voor dat de plannen een poosje in de ijskast kwamen te staan. Inmiddels zijn de plannen “ontdooid” en enigszins aangepast.

Mede om kosten te besparen zijn er vanaf volgende week maandag ongeveer 2 vrijwilligers per dag(deel) nodig om hand en spandiensten te verlenen. Het werk zal worden uitgevoerd door Wenninkhof.
Het kan zijn dat u wordt benaderd door één van de bestuursleden om een (halve)dag te helpen. Indien u op voorhand wilt helpen kunt u zich uiteraard melden bij één van de bestuursleden.

Klik hier voor het plan